Varanger.com
 
 

Fuglekikking

Blant utenlandske fuglekikkere og ornitologer er Varanger muligens et av de mest kjente fugleområdene i Nord-Europa. Vår og sommer kommer både individuelle fuglekikkere og organiserte grupper for å oppleve det store mangfolde av trekkende sjøfugler, arktiske ender, hekkende vadere og spennende rovfugler.

I motsetning til de fleste andre fjordene langs Norskekysten får Varangerfjorden liten nytte av golfstrømmen. Den kan derfor være både kald og ugjestmild. Til tross for dette er fjorden isfri om vinteren og for mange østlige trekkfugler er Varangerfjorden et passende overvintringsområde.

Om lag 80-90 % av den europeiske vinterpopulasjonen av stellerand (8-15.000 ind.) overvintrer i Varangerfjorden. Området er også viktig for praktærfugl, ærfugl, polarlomvi, havelle og fjæreplytt .

Under trekket er strandsonen og våtmarksområdene fulle av vannfugler, vadere og diverse spurvefugler. Noen arter forekommer i betydelig antall, som feks.  dvergsnipe, tundrasnipe, myrsnipe og svømmesnipe.

Et stort antall arter er observert på Varangerhalvøya og listen inkluderer arter fra Nord-Amerika, Sibir, Sør-Europa og høyarktiske områder. Noen overraskende eksempler er  kuhegre, harlekinand, brilleærfugl, åtselgribb, storskrikørn, dvergtrappe, amerikasandlo, kortnebbekkasinsnipe, styltesnipe, dvergspove, rosenmåke, tøyleterne, blåråke, myrpiplerke og hvitvingelerke.

 
 
Feedback